2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Symmetry preserving, ambiguities free calculation of divergent amplitudes in the SU(2) NJL model

Authors: O.A. Battistel, M.C. Nemes, O.L. Battistel, A.H. Blin, B. Hiller

Ref.: Proceedings of the XIX Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos, Caxambu, Brazil (1998)