2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Perovskite xBiInO(3)-(1-x)PbTiO3 Crystals

Authors: Xu, Lan; Miao, Juhong; Xiao, Jingzhong; Paixao, Jose A.; Costa, Maria M. R.; Costa, Benilde; Hugo, Vitor; Shi, Fanian

Ref.: Ferroelectrics 457(1), 39-43 (2013)

DOI: 10.1080/00150193.2013.847331