2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

ΛΛ bond energy from the Nijmegen potentials

Authors: I. Vidaña

Ref.: VIII International Conference on Hypernuclear and Strange Particle Physics, Jefferson Lab., Newport News, Virginia (USA) October 14th -18th (2003)