2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Property and Characterization of Al2O3/ZrO2 composite nanometer powder preparated by Heterogeneous deposition

Authors: Yijun Yao, Bin Liu, Jingzhong Xiao, José A. Paixão, Kai Zhou, Jing Su, Kun Zhong

Ref.: ANM2014 (5th International Conference on Advanced Nanomaterials) 2-4 - July Aveiro, Portugal. (2014)