2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Luminescence and Thermal Properties of Er:GSGG and Yb,Er:GSGG Laser Crystals

Authors: Sun Dun-Lu; Luo Jian-Qiao; Xiao Jing-Zhong; Zhang Qing-Li; Chen Jia-Kang; Liu Wen-Peng; Kang Hong-Xiang; Yin Shao-Tang

Ref.: CHINESE PHYSICS LETTERS 29(5), 054209 (2012)