2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Estudo do momento dipolar de exciplexos de moléculas aromáticas

Authors: Francisco Gil

Ref.: Seminar, 5th year of Physics degree (1982)