2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

КЫРГЫЗ БИЛИМ BEPYY АКАЛЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ ИЗВЕСТИЯ

Authors: У. Мамбетакупов, C. Fiolhais and J. Trindade

Ref.: (2013)