Energia escura e matéria escura (Dark energy and dark matter)
Alex Heinz Ladislaus Blin
Escola E.B. 2,3 Poeta Manuel da Silva Gaio, Coimbra
23/Feb/2006